รับสมัครงาน ด่วน!

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (หลายอัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 24 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว รูปถ่าย และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา
เป็นจดหมาย หรือ E-mail ข้อมูลดังกล่าว มาที่ info(a)npssiam.co.th (E-mail แทน (a) ด้วย @)

ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 02-711-5300
แฟกซ์ : 02-711-5866
Email : info(a)npssiam.co.th